Startpagina > Wat is BIM?

Le BIM

BIM (Building Information Management) is een proces voor het beheer van alle informatie over een gebouw, vanaf het ontwerp tot de renovatie of de afbraak ervan.

BIM is het proces dat professionals in de bouw gebruiken om te kunnen samenwerken, door betrouwbare en gecoördineerde digitale informatie te verstrekken en te gebruiken. Alle gegevens van het gebouw worden gecentraliseerd in een uniek, digitaal model dat berekeningen mogelijk maakt.

Aan de hand van digitale 3D-modellen is het mogelijk het gebouw te modelleren vanaf het ontwerp tot de bouw en het onderhoud. 

BIM-modellen vergemakkelijken de informatie-uitwisseling tussen bouwactoren. Dankzij dit proces kunnen deze actoren conflicten detecteren tussen hun modellen, waardoor het risico op fouten vermindert tijdens de werkzaamheden of, in een latere fase, tijdens het onderhoud.

BIM draagt dus bij tot een betere bouwkwaliteit en een beter budget- en tijdbeheer.

BIM: Building Information Model of Modellering of Management?

Ook al is het 3D-model de bron van alle informatie, voor ons is BIM meer dan alleen maar het model of het proces om het model te maken.

Bij TASE volgen we daarom de redenering dat de M in BIM staat voor Management.

Het gaat immers om het beheer van alle informatie in verband met de constructie van een gebouw, om op die manier het werk en de samenwerking zo goed mogelijk te organiseren.

Het 3D-model, ook wel 3D-maquette genoemd in de architectuur, speelt een centrale rol in het modelleerproces. Dit zorgt voor een veel beter informatiebeheer en creëert een meerwaarde.

Daarom gebruiken we de volgende termen:

 • 3D-maquette (of 3D-model, in het Engels „Model”)
 • Modelleringsproces (in het Engels „Modelling”)
 • Informatiebeheer (in het Engels „Management”).

Een industriële evolutie

Het gebruik van 3D is niet nieuw in de architectuur, hoewel het delen van gecentraliseerde intelligente modellen vrij recent is. Door duidelijke informatie tussen actoren te delen, is een nieuw samenwerkingsproces mogelijk, wat een meerwaarde oplevert.

BIM maakt in de bouwsector industriële praktijken van samenwerking en gegevensbeheer mogelijk die andere sectoren al jaren toepassen.

Overal ter wereld is het nodig om bouwwerken beter, sneller, potentieel goedkoper en kwaliteitsvoller uit te voeren.

BIM heeft een positieve invloed op de manier waarop bouwactoren werken, dankzij een betere beheersing van alle taken die te maken hebben met de Kunst van het Bouwen. 

De voordelen van BIM

Dankzij BIM is het mogelijk om met behulp van een model te anticiperen op problemen, zodat ze zich niet op de site voordoen. Dit verbetert de kwaliteit en bespaart geld en tijd. Transparant samenwerken aan gedeelde modellen levert bovendien nog vele andere voordelen op:

 • U hebt een uniek overzicht van het project.
 • De coördinatie van de werf wordt geoptimaliseerd.
 • Het vereenvoudigt de technische werkplanning.
 • Het identificeren, beheren en oplossen van problemen en/of conflicten vindt plaats vóór de bouw.
 • Het ophalen van ontwerpgegevens uit de productie is eenvoudig.
 • De rentabiliteit van het project verbetert.
 • De levensduur van een gebouw verlengt dankzij een beter beheer en onderhoud.

Gedeelde modellen

De informatie die afkomstig is uit intelligente, digitale modellen kan grafisch of geometrisch zijn, zoals plannen, gegevens en labels.

Het is gemakkelijk om deze informatie te wijzigen en aan te passen naar gelang de evolutie van het project, dankzij intelligente parameters die verschillende analyses en simulaties mogelijk maken om de realisatie van het project te optimaliseren.

Een beperkt of gecontroleerd risico op fouten

Terwijl vroeger de verschillende plannen, doorsneden en aanzichten ook verschillende informatie opleverden, vermindert ontwerpen en tekenen in 3D de facto het aantal fouten.

Aangezien BIM-modellen alle gegevens bevatten, is het eenvoudiger en veiliger om hieruit de nodige plannen, doorsneden, aanzichten en 3D-perspectieven te halen.

Problemen opgelost voordat ze zich voordoen

Dankzij BIM is het ook mogelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van de projectstudie controles uit te voeren, problemen in de ontwerpfase te detecteren en ze op te lossen vooraleer ze zich op de werf voordoen.

Bij eventuele wijzigingen is het dankzij BIM mogelijk om de gevolgen op vlak van tijd en budget snel na te gaan. Op die manier zijn de gevolgen van deze wijzigingen duidelijk vooraleer ze goedgekeurd worden.

Bent u betrokken bij BIM?

In tegenstelling tot een traditionele aanpak is de belangrijkste vernieuwing van BIM het inzichtelijk maken van de gegevens van alle actoren die bij een project betrokken zijn.  Het is dus gericht op:

 • Projectleiders / Projectontwikkelaars
 • Assistenten bij projectbeheer
 • Studiebureaus
 • Architecten
 • Stabiliteitsingenieurs
 • Ingenieurs speciale technieken
 • Landmeters
 • Akoestische experts
 • Gezondheids- en veiligheidscoördinatoren
 • Andere geïnteresseerden
 • Bedrijven / installateurs / onderaannemers·          
 • Exploitanten

Implementatie van BIM

BIM is een aanpak waarbij er reeds vóór het eigenlijke programmeren al wordt samengewerkt. Dit proces begint dus ruim voor het model. Het volgt de voortgang van het project en is van toepassing op de verschillende fasen van bouw, renovatie of onderhoud.

De BIM-manager en de interdisciplinaire samenwerking

Deze werkmethode is het doeltreffendst wanneer alle actoren zich ervoor inzetten en samenwerken. Zo krijgen sommige personen de verantwoordelijkheid om te waken over de kwaliteit van de modellen en de doeltreffendheid van de samenwerking tussen de verschillende vakgebieden:

 • De BIM-manager is de BIM-rechterhand van de projecteigenaar.
 • De BIM-coördinator is de BIM-referentiepersoon van de projecteigenaar.

Bovendien werken de verschillende actoren ook het volgende uit:

 • De BIM-visie, met daarin de visie van de projecteigenaar en de behoeften van de klant met betrekking tot BIM.
 • Het BIM-protocol, dat de samenwerkingsprocedures tussen de actoren beschrijft.
 • Het BIM-uitvoeringsplan, waarin de behoeften van de verschillende actoren op vlak van gegevensuitwisseling beschreven staan.