Startpagina > BIM > Voordelen van BIM voor professionals

Betere uitwisseling en opvolging van informatie

Vanaf het begin van het project, op het moment van de programmeringsfase, zorgt BIM voor de implementatie van tools om informatie te delen. Dit vergemakkelijkt de ontwikkeling van het project.

BIM formaliseert ieders taken op een duidelijke manier en geeft aan hoe ze moeten uitgevoerd worden: termijnen, tools, mate van detail, enz.

Al deze elementen staan duidelijk beschreven in het BIM-protocol. Later komen deze elementen ook in het BIM-uitvoeringsplan terecht.

Een CDE-Common Data Environment (bijvoorbeeld BIM 360) is een platform voor centralisatie en uitwisseling van gegevens en viewers. Dit platform garandeert een eenvoudigere communicatie tussen de bouw- en vastgoedactoren. Op die manier is er dankzij BIM een voortdurende uitwisseling van informatie mogelijk die de samenwerking verbetert en voor een beter begrip van het project zorgt.

Minder problemen tussen belanghebbenden 

BIM biedt in real time toegang tot alle informatie met betrekking tot verschillende aspecten van het project. De opdrachtgever is dus steeds op de hoogte van het verloop van studies en/of de bouwwerf.

Door de communicatie en de opvolging van informatie te verbeteren, vermindert het aantal problemen op de werf. 

Het is ook mogelijk om problemen reeds vóór de aanvang van de bouwwerken vast te stellen en op te lossen. Dit is een periode waarin wijzigingen minder gevolgen hebben voor zowel de planning als het budget. 

Infrastructuur en gebouwen eenvoudiger beheren

BIM draagt intrinsiek bij tot het bouwen of renoveren van betere gebouwen en infrastructuur. Voor de exploitanten van het gebouw betekent dit meer gebruikscomfort, maar ook lagere beheers- en onderhoudskosten gedurende de hele levensduur van het gebouw, inclusief de toekomstige renovatie of zelfs de afbraak ervan.

Een meer concurrerende sector

Door een efficiëntie- en productiviteitswinst maakt BIM een hele sector efficiënter.

Zo is het mogelijk een bouwproject sneller te voltooien, tegen een lagere kostprijs en met lagere onderhoudsbudgetten tijdens de hele levensduur van het gebouw. Dit maakt de gehele bouwsector concurrerender en het zorgt er tevens voor dat de sector zijn maatschappelijke opdracht beter kan vervullen.

Een beter milieubeheer

Een aanzienlijk deel van de koolstofuitstoot en het energieverbruik is afkomstig van gebouwen en de exploitatie ervan.

Met BIM is het reeds vanaf de eerste ruwe schets van nieuwe 3D-modellen mogelijk om het energieverbruik van het gebouw te simuleren en het ontwerp en de inplanting te optimaliseren. Zo vermindert het verbruik en indirect ook de uitstoot van broeikasgassen.