Startpagina > BIM > Het BIM-level meten

Goed evalueren om beter te evolueren

Het BIM-level van een bedrijf meten is vrij complex. Niet alleen omdat het binnen een en hetzelfde bedrijf kan variëren (doorheen de tijd en op korte termijn, tussen verschillende afdelingen, kantoren of projecten, enz.), maar ook en vooral omdat het om een meting gaat die afhankelijk is van een voortdurend evoluerende benchmarking.

Ook al is dit vandaag de dag nog steeds het onderwerp van academisch onderzoek, toch is het belangrijk om het BIM-level te kunnen meten. Of het nu gaat om de doelstellingen van het bedrijf of de doelstellingen van een van de bedrijfsprojecten, het is van essentieel belang een manier te vinden om deze te meten. Dit is de M van het SMART-principe.

TASE beschikt over de ervaring en de nodige processen om het huidige BIM-level van elk bedrijf te evalueren en de juiste maatregelen voor te stellen om dit level te verbeteren.

Road to BIM

Hoewel het moeilijk is om een vaste schaal te gebruiken om het BIM-level van een bedrijf te meten, zijn er enkele mijlpalen die als ijkpunten kunnen dienen.

Om een indicatie te geven:

  • Sommige tools die de teams gebruiken, zijn compatibel met BIM
  • Het bedrijf heeft een BIM-werkgroep
  • BIM wordt gebruikt bij een proefproject of bij bepaalde lopende projecten
  • BIM wordt uitgerold binnen het bedrijf

TASE begeleidt veel bedrijven bij de implementatie en de uitrol van BIM in hun werkmethoden.

BIM-capaciteit en -bekwaamheid van belanghebbenden

De ISO-norm 19650 analyseert de BIM-capaciteit en de BIM-bekwaamheid van de belanghebbenden bij een project.

De beoordeling ervan gebeurt aan de hand van vragenlijsten, referentielijsten, certificeringen en interviews.

De resultaten van deze analyses vormen de basis voor een BIM-risicoanalyse voor het project in kwestie, waaruit preventieve en corrigerende maatregelen voortvloeien.

Het SMART-principe voor het definiëren van doelstellingen

SMART is een bekend accroniem voor projectmanagement in de breedste zin van het woord. Met deze methode is het mogelijk rekening te houden met alle criteria om het BIM-project zo goed mogelijk te beheren:

  • Specifiek: de doelstelling moet duidelijk zijn, eenvoudig te definiëren en aangepast aan de situatie.
  • Meetbaar: de tools om de resultaten te analyseren moeten van bij het begin beschikbaar zijn. Dankzij betrouwbare indicatoren is het ook mogelijk om de voortgang van het project te volgen.
  • Acceptabel: De doelstelling of het project moet voldoende Ambitieus zijn om het team te motiveren, maar bovenal moeten alle betrokken partijen het Aanvaarden.
  • Realistisch: de doelstelling moet te realiseren zijn, dat wil zeggen dat ze voor elk team of voor elke beroepsgroep haalbaar moet zijn.
  • Tijdsgebonden: Als er geen tijdslimieten zijn, bestaat het risico dat het project blijft aanslepen of zelfs wordt afgeblazen.

Kortom, het voordeel van de SMART-doelstellingsmethode is dat het allesomvattend is en dat de te varen koers vanaf het begin duidelijk is.