Autoturn Pro

RIJCURVEN MODELLEREN, VISUALISEREN EN ANALYSEREN

Met AutoTURN™ en AutoTURN™ Pro, de meest geavanceerde en uitgebreide software voor rijcurve-analyse, kunt u uw locatie- en wegontwerpen eenvoudig controleren om te zorgen dat alle voertuigtypen zich veilig en efficiënt kunnen verplaatsen. Of het nu gaat om fietsen, auto’s, bussen, vrachtwagens of zwaar transport voertuigen, u kunt snel meerdere manoeuvres testen en u bent altijd verzekerd van betrouwbare en uitgebreide resultaten. Dankzij onze gepatenteerde technologie kunt u processen automatiseren, waardoor u tijd bespaart en de productiviteit verhoogt. Uitgebreide evaluatie-, presentatie- en rapportagefuncties helpen u tijdens het goedkeuringsproces van uw projecten en vergroten de waarde van uw werk.

Eigenschappen en functies van Autoturn Pro

GA VERDER DAN EEN EENVOUDIGE TOETSING VAN RIJCURVEN OP HET TWEEDIMENSIONALE VLAK.

AutoTURN™ Pro tilt het verkeerstechnisch ontwerpproces naar hoger niveau. Door terreinhoogtes, vrije ruimtes en bodemvrijheid te integreren in de projecttekening, kunnen mogelijke problemen die niet eerder werden opgemerkt in een 2D-omgeving, nu wel worden opgemerkt én worden opgelost in 3D.

BASISFEATURES

SMARTPATH TOOLS
Met de innovatieve SmartPath-tools genereert u een continu voertuigtraject met drie interactieve besturingsmogelijkheden (Arc Path, Corner Path, Oversteer Corner) die snelheid, wegverkanting, zijwaartse wrijving en algoritmen voor bochtstralen bevatten.
ADAPTIEVE SIMULATIE PLAATSEN
Mogelijkheid om “adaptieve” voertuigsimulaties te plaatsen op lijnen, bogen, polylines, complex chains en zelfs op AutoCAD® Civil 3D® alignments, met de optie om de simulatie ofwel gecentreerd, of met een bepaalde offset links/rechts op de lijn te plaatsen.
VEREENVOUDIGDE ZOEKFUNCTIE VOOR VOERTUIGEN
Blader door de uitgebreide voertuigbibliotheek van AutoTURN Pro, die nu bestaat uit meer dan 1300 voertuigen gebaseerd op richtlijnen, en 700+ voertuigen gebaseerd op fabrikantspecificaties. Zoek op voertuignaam, bibliotheeknaam of voertuigtype of pas filters toe om uw zoekcriteria te verfijnen.
STIJLEIGENSCHAPPEN
Aangepaste ontwerpinstellingen kunnen worden geïmporteerd, geëxporteerd en gedeeld met alle teamleden om consistente ontwerpstijlen te beheren.
DRIEDELIGE VOERTUIGEN ONDERSTEUND MET 3D ARC PATH
In AutoTURN Pro is het mogelijk om 3D achteruitrij-manoeuvres voor driedelige voertuigen uit te voeren en de mogelijkheid om 2D Reverse Arc en Corner Path manoeuvres naar 3D te converteren. Dit is ideaal voor het modelleren van keermanoeuvres in krappe ruimtes.
MODELLEER 3D RIJCURVEN
Genereer 3D rijcurven met doorrijhoogten en bodemvrijheid om uw ontwerpen in een 3D-omgeving te analyseren. Gebruikers hebben ook de optie om 3D rijcurve of voertuigcarosserie of bodemvrijheid weer te geven.
CONVERTEER EEN 2D SIMULATIE NAAR 3D
Het is eenvoudig om een 2D simulatie naar 3D om te zetten door voor het voertuig een terrein te selecteren en te activeren. Met deze functie kunt u een conceptueel ontwerp voltooien in een 2D-bovenaanzicht en voor verdere analyse naar een 3D-modus omschakelen.
CREËER VIDEO ANIMATIES
Animeer je 2D of 3D voertuigsimulaties binnen je CAD omgeving, waarbij je gebruik kunt maken van verschillende camera hoeken. Exporteer de animatie naar een .avi bestand om je ontwerp-inteties duidelijk te maken aan niet technici of externen.
SIMULATIETRAJECT WIJZIGEN
Bestaande simulaties kunnen met deze functie eenvoudig worden aangepast door punten langs het traject te manipuleren. Hierdoor wordt het mogelijk de voertuigpositie te fine-tunen.
VOORBEELDWEERGAVE VAN VOERTUIGTRAJECT
S-Bochten en andere richtingsveranderingen kunnen snel gepland worden met behulp van een preview voor de volgende bocht naar links of rechts op basis van de minimale draairadius.

EXCEPTIONEEL TRANSPORT

VORM VAN DE LADING INGEVEN
Er kunnen drie- en vierpunts ladingsvormen worden gemaakt en getraceerd: afzonderlijk per ladingspunt of op grond van de bijbehorende vorm van de rijcurve.
CREËER 3D SIMULATIES VAN SPECIAAL TRANSPORT VOOR BIJZONDERE LADINGEN
Creëer realistische 3D-simulaties van buitenmaatse en zware ladingen om conflicten op te sporen en er voor te zorgen dat het transport en de lading voldoende zij-, grond- en bovenhoofdse ruimte hebben.
ZWAARTRANSPORT VOERTUIGEN ONDERSTEUND VOOR 3D
Onze geavanceerde 3D-functies zijn perfect voor het nauwkeurig simuleren van de 3D-rijcurven voor visualisatie en analyse. U kunt aangepaste 3D-voertuigprofielen maken om eenvoudige en complexe voertuigen te modelleren, zoals diepladers en trailers voor windturbinebladen.
ONAFHANKELIJKE BESTURING VAN DOLLIES
Creëer complexe voertuigsimulaties met standaard of gespecialiseerde transportvoertuigen met onafhankelijke stuursystemen. De onafhankelijke achterassturing wordt bestuurd door numeriek een stuurhoek in te geven, of door dynamisch de stuurhoek met de muiswiel te regelen.
TRANSPORTOPLOSSINGEN VOOR UITZONDERLIJK WEGVERVOER
Voor het gebruik bij grootschalige bouwprojecten zijn er een aantal gespecialiseerde voertuigcombinaties voor zwaar en exceptioneel transport beschikbaar in AutoTURN; Wind Tower Trailer, Wind Blade Trailer, 19-Axle Heavy Haul, en Booster Trailer.
KOPPELING TUSSEN VOORAS/ACHTERASSTURING VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIALE TRANSPORTEN
Deze versie biedt nu ook de mogelijkheid om een koppeling tussen vooras/achterassturing in te stellen, zodat elk type voertuig voor zwaartransporten kan worden gedefineerd en nauwkeurig kan worden aangepast aan de projectvereisten.

GEAVANCEERDE FEATURES

INSPECT SIMULATION
Met deze nieuwe validatietool kunt u een uitgebreide kwaliteitscontrole uitvoeren op een rijcurvesimulatie, en er zeker van zijn dat de belangrijkste parameters voldoen aan de ontwerpcriteria.
VORM VAN DE LADING INGEVEN
Er kunnen drie- en vierpunts ladingsvormen worden gemaakt en getraceerd: afzonderlijk per ladingspunt of op grond van de bijbehorende vorm van de rijcurve.
FIETSSIMULATIES
In het ontwerp van fietsvoorzieningen kunt u nu rekening houden met het ruimtegebruik van verschillende soorten fietsen, bakfietsen en scooters, zodat ze veilig en comfortabel kunnen manoeuvreren.
GEDETAILLEERDE 2D EN 3D MODELLEN
Breng uw werk onder de aandacht met visueel aantrekkelijke, gedetailleerde 2D- en 3D-voertuigen uit geselecteerde voertuigbibliotheken op basis van richtlijnen als CROW (NL), FGSV (DE), CEREMA (FR), MdF (SP) of FTA (UK).
ONTKOPPEL TRAILERS VAN VRACHTWAGENS
Voor meerdelige voertuigen geeft AutoTURN Pro gebruikers de mogelijkheid om voertuigdelen los te koppelen (bijvoorbeeld trailers) - ideaal voor het controleren van operationele scenario's bij verschillende faciliteiten (zoals laadstations, fabrieken, magazijnen, enz.)
INTELLIPATH - DE VOORDELEN VAN SWEPT PATH 2.0
AutoTURN Pro bevat IntelliPath - het enige voertuigmanoeuvre hulpmiddel met kunstmatige intelligentie voor het automatiseren van rijcurves en routeanalyses van voertuigen.
ONDERSTEUNING VAN VOERTUIGEN MET HEFBARE ASSEN
AutoTURN Pro ondersteunt het maken van aangepaste voertuigen met "hefbare" assen. Tijdens een simulatie kunnen de assen omhoog of omlaag worden ingesteld, waardoor de wielbasis en de draairichting van het voertuig veranderen.
3D VOERTUIG ZICHTLIJNANALYSE
Voer 3D-analyses en onderzoeken uit op eenvoudige 3D-aangezichten, mesh- en TIN-oppervlakken (hiervoor heeft u geen dure gespecialiseerde CAD-platforms nodig) om mogelijke voertuigconflicten met een terrein te controleren.
3D VOERTUIG VOLGPUNTEN
De benodigde ruimte voor speciaal transport kunt u controleren door 3D volgpunten in te stellen in een 3D voertuigsimulatie. Deze simulatie laat u zien waar de volgpunten conflicteren met de grond of met overbruggingsstructuren.
EVALUEER DOORRIJHOOGTEN EN HOOGTEMARGES
Genereer een rapport dat het terrein, voertuig en ruimingsprofiel presenteert om de benodigde ruimte tussen overhead obstakels en het voertuig te controleren. Verticale ruiming is niet gelimiteerd tot een rechte lijn maar kan op elk punt langs het simulatietraject worden geanalyseerd.
CONFLICTANALYSE VAN 3D RIJCURVEN
Voer een 3D-conflictanalyse uit om te achterhalen waar geometrische objecten in uw tekening de geveegde baan van het voertuig belemmeren. De obstructie in de 3D-rijcurve wordt weergegeven in een andere kleur.
ANALYSEER HET PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE (PVR)
Creëer een doorsnede van een 3D rijcurve op elk punt langs het simulatietraject. Het is ook mogelijk om het PVR in de tekening te plaatsen, waarbij er een dwarsdoorsnede van de 3D rijcurve en het terreinoppervlak worden getoond.
VERTICALE SIMULATIE PLAATSEN
Controleer of de vrije ruimten van een voertuig bij een 2D-helling in conflict zijn met de carrosserie van een voertuig en het terrein of zelfs of er conflicten zijn tussen de daklijn van het voertuig en overhangende obstakels.
VOERTUIGHELLINGSJABLONEN
Wanneer u een ontwerpvoertuig hebt geselecteerd, wordt op basis van de bekende gegevens over vrije ruimte onder het voertuig de maximale op- of neerwaartse helling voor het voertuig aangegeven.
SNELHEIDSPROFIELRAPPORTEN OP BASIS VAN GEOMETRIE
Genereer een snelheidsprofiel met informatie over acceleratie-, deceleratie en dwarsversnelling om de snelheid van een voertuig te analyseren op basis van de trajectgeometrie.

VOERTUIGBIBLIOTHEKEN

VEREENVOUDIGDE ZOEKFUNCTIE VOOR VOERTUIGEN
Blader door de uitgebreide voertuigbibliotheek van AutoTURN Pro, die nu bestaat uit meer dan 1300 voertuigen gebaseerd op richtlijnen, en 700+ voertuigen gebaseerd op fabrikantspecificaties. Zoek op voertuignaam, bibliotheeknaam of voertuigtype of pas filters toe om uw zoekcriteria te verfijnen.
3D-VOERTUIGEN VOLGENS FABRIKANTSPECIFICATIES
Voer nauwkeurige 2D- en 3D-analyses uit met voertuigmodellen op basis van fabrikantspecificaties. In AutoTURN Pro zijn er meer dan 700 voertuigen opgenomen in de fabrikantspecifieke voertuigbibliotheek, waaronder brandweerwagens, vuilniswagens, vrachtwagens, bouwvoertuigen, bussen, personenauto's en nog veel meer. Deze realistische modellen zorgen voor een nauwkeurige analyse en zijn visueel aantrekkelijk bij gebruik in klantpresentaties. Deze extra set voertuigen zijn alleen beschikbaar in AutoTURN Pro met MAP of User Subscription License.
VOLLEDIGE BIBLIOTHEKEN MET ONTWERPVOERTUIGEN
AutoTURN bevat vele bibliotheken met maatgevende ontwerpvoertuigen volgens nationale richtlijnen, waaronder Nederland (CROW ASVV), Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië en vele gebieden en landen buiten Europa. Hierdoor heeft u voor al uw binnen- en buitenlandse projecten altijd de beschikking over de juiste voertuigen.
CREËER EN WERK MET 3D VOERTUIGEN
Configureer een eigen 3D voertuig door de waarden in te geven voor daklijn en voor de bodemvrijheid (vrije hoogtes) voor de vooroverhang, achteroverhang en de wielbasis. Er zijn ook een aantal voorbeeld voertuigen voorhanden.
AANGEPAST VOERTUIGPROFIEL VOOR DE RUIMTEANALYSE
De geavanceerde 3D-functie van AutoTURN Pro is perfect voor het uitvoeren van vrije-ruimteanalyses. Door een aangepast voertuigprofiel te definiëren, kunt u de gedetailleerde daklijn en de bodemvrijheid naar uw wens modelleren.