Startpagina > BIM > TASE Woordenlijst BIM

Zoek een woord door op de eerste letter te klikken:

A B C D F G I L M N O P R S U V

A

AMO BIM : Assistent Aannemer die geheel of grotendeels de Aannemer bijstaat bij de taken met betrekking tot BIM. Dit gebeurt uit naam en op kosten van de Aannemer.

B

BIM (Building Information Modeling Management) Constructieve uitleg van het 3D-model waarin alle informatie van het gebouw staat, welke technologieën en processen zijn gebruikt voor de realisatie van het model. Tevens wordt het model- en informatiebeheer gecreëerd gedurende de hele levenscyclus van het gebouw.

BIM 4D : De inzet van de dimensie tijd binnen BIM.

BIM 5D : De inzet van de dimensie economische waarde binnen BIM.

BIM 6D : De inzet van de dimensie levenscyclus van het project.

BCF (BIM Collaboration Format): Neutraal en open format. Dit format maakt het mogelijk om een ​​digitaal model te annoteren en te becommentariëren met het oog op uitwisseling. Dit is de BIM-post-it.

BIM Uitvoeringsplan: Contractueel document dat het BIM-protocol aanvult en beschrijft hoe de bepalingen van dit laatste in de praktijk moeten worden uitgevoerd.

BIM-protocol: Contractueel document met daarin de conventies en verwachtingen op het gebied van BIM.

BIM-proces: Reeks bewerkingen, acties of gebeurtenissen die zijn geïmplementeerd om één ​​of meer doelstellingen te bereiken en een BIM-gebruik te realiseren.

BIM-visie (of BIM-handvest): Document van de projecteigenaar waarin zijn verwachtingen met betrekking tot BIM worden gespecificeerd.

BIM-model: Digitaal model of virtuele versie van een constructie aangevuld met informatie die de componenten ervan beschrijft.

BIM-nalevingsbladen: Bladen die tijdens de controle van elk digitaal model door het BIM-beheer worden gepubliceerd.

C

CDE (Common Data Environment): Gemeenschappelijke omgeving waar alle gedeelde gegevens van een project worden opgeslagen, meestal een website.

CIM (City information model): Volgens de BIM analogie duidt dit het digitale stadsmodel aan.

CityGML : OGC (Open Geospatial Consortium) Standaard voor het beschrijven, opslaan en uitwisselen van 3D-modellen van digitale steden en terreinmodellen (geometrie, topologie, uiterlijk, semantiek).

Classificatie : Sorteerproces van objecten geïntegreerd in het model volgens een standaard, een norm of een eigen definitie.

Codificatie : Methode voor het identificeren van objecten die in het model zijn geïntegreerd volgens een gestandaardiseerd, genormaliseerd of een eigen projectspecifiek proces dat is gedefinieerd in de BIM-specificaties.

COBIe (Construction Operation Building Information): Uitwisselingsformaat, gebaseerd op IFC-definities, gericht op de overdracht van veelal niet-grafische gebouwinformatie.

Clash: Een mogelijk incident dat aan het licht is gekomen als gevolg van een clash-check.

D

DMS (Document Management System): Software ontworpen om bestanden centraal op te slaan, te structureren en te beheren voor alle projectpartners. Het is een onderdeel van de Common Data Environment (CDE).

D&B (Design and Build): Methode voor projectoplevering die wordt gebruikt in de bouwsector, waarbij ontwerp- en constructiediensten worden afgehandeld door één enkele entiteit.

Digital twin: gedigitaliseerde weergave van een fysieke structuur, voornamelijk gebruikt voor de exploitatie en het onderhoud ervan.

G

gbXML (Green Building XML): Bestandsformaat dat wordt gebruikt om de overdracht van gebouw eigenschappen die in een 3D BIM-model zijn opgeslagen naar toepassingen voor energieberekening vergemakkelijken.

I

IFC (Industry Foundation Classes): Objectgeoriënteerde taal die door de bouwsector wordt gebruikt om informatie tussen software uit te wisselen en te delen. Dit bestand is open format en is vrijgegeven als de ISO 16739-standaard.

IDM (Information Delivery Manual): Basisnormen die een methodologie definiëren voor het uitwisselen van informatie tussen de verschillende partijen.

Interoperabiliteit: Mogelijkheid tot uitwisseling dankzij de aanwezigheid van een neutrale en open standaard van gegevens tussen de verschillende ‘modellen’, zonder afhankelijk te zijn van een bepaald iemand of tool.

L

Levenscyclus: Alle fasen die nodig zijn voor de levensduur van een constructie, van de planning tot de deconstructie.

LOD (Level of Definition, Level of Detail of Level of Development): Mate van ontwikkeling van de geometrie van een element en andere informatie die daarmee samenhangt.

N

Native bestandsformaat: Bestandsformaat voor een specifieke BIM-software, bijvoorbeeld RVT voor Revit.

O

OpenBIM: Universele benadering van samenwerking binnen het bouwproces (ontwerp, uitvoering en beheer), op basis van open formaten.

Open Standaard: Specificatie of open standaard die publiekelijk beschikbaar en gratis te gebruiken is.

Open bestandsformaat: Bestandsformaat gebaseerd op een open standaard, waarvan de specificaties zijn gepubliceerd en gedocumenteerd, zodat elke leverancier of ontwikkelaar compatibiliteit met hun software kan garanderen. Bijvoorbeeld IFC- en BCF-formaten.

OmniClass: Amerikaans classificatiesysteem voor bouwproducten.

P

PAS 1192-2, -3, -5 en -6: Reeks normen met betrekking tot de informatieniveaus die nodig zijn voor verschillende aspecten van BIM. PAS 1192-2 betreft de bouw- en opleveringsfase, PAS 1192-3 de operationele fase, PAS 1192-5 een BIM-proces gericht op beveiliging, digitale omgevingen en intelligent asset management en PAS 1192 -6 gezondheids- en veiligheidsinformatie.

Puntenwolk: Set van 3D-meetpunten verkregen na een high-definition digitale meting, meestal met behulp van een 3D-laser.

R

RFC (Request For Change): wijzigingsverzoek ingediend door een van de leden van het BIM-projectteam.

U

Uniclass: classificatiesysteem gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.