Parkcad

DYNAMISCHE CAD-SOFTWARE VOOR HET ONTWERP VAN PARKEERTERREINEN

ParkCAD™ is een geavanceerde CAD-software waarmee parkeerontwerpen sneller en slimmer uitgevoerd kunnen worden dan traditionele CAD-methoden. Met krachtige indelings-, optimalisatie- en bewerkingstools kunnen gebruikers hun productiviteit verhogen. Bespaar tijd en geld door tijdrovende herontwerpen van parkeerindelingen te beperken. Planning wordt eenvoudiger met realtime parkeervaktelling en krachtige rapportagemogelijkheden voor kostenraming.

Projectmanagers, ingenieurs en technici die op alle niveaus betrokken zijn bij advies over parkeerterrreinontwerpen, kunnen profiteren van ParkCAD. Architecten, planners, vastgoedontwikkelaars, eigenaren van parkeerfaciliteiten etc. zullen ParkCAD van onschatbare waarde vinden.

Blijf binnen budget, win aanbestedingen, voltooi projecten snel en nauwkeurig. Maak aantrekkelijke en interessante presentaties van ideeën, door gebruik te maken van krachtige tools gericht op efficiëntie en gebruiksgemak.

Eigenschappen en functies van Parkcad

GEAVANCEERDE SOFTWARE VOOR HET ONTWERPEN EN BEWERKEN VAN PARKEERTERREINEN

ParkCAD™ is een toonaangevende CAD-applicatie voor het eenvoudig en nauwkeurig genereren en bewerken van parkeerterrein-indelingen. Selecteer een gedefinieerd gebied en gebruik de krachtige ontwerptools om met slechts één muisklik het parkeerterrein optimaal in te delen conform de geldende richtlijnen of volgens uw eigen ontwerpcriteria. Creëer de optimale vakindeling binnen een omgrenzing of genereer rijen en rijstroken op basis van CAD-lijnen. Rijstroken en vakken worden zo efficiënt mogelijk geplaatst, wat zorgt voor een optimale benutting van de beschikbare ruimte. Belijning, markeringen en trottoirbanden worden hierbij realistisch weergegeven. Maak snel aanpassingen in het ontwerp en ontvang direct feedback in het proces. Met de krachtige ontwerp- en bewerkingstools in ParkCAD kunnen gebruikers hun productiviteit verhogen en hierdoor direct geld en tijd te besparen. Optimalisatie tools, realtime parkeervaktellingen, maatwerk en veelzijdigheid tillen het ontwerpproces van de parkeerterreinen naar een hoger niveau. Wat is nieuw in ParkCAD:
  • U kunt nu verkeersstroompijlen toevoegen in ParkCAD om de bewegingsrichting van voertuigen bij één- of tweerichtingsverkeer te bepalen.
  • Ontwerpers kunnen nu voertuigmanoeuvres visualiseren en voertuigen het parkeerterrein laten oprijden, over de parkeerwegen rijden, de parkeervakken inrijden en het parkeerterrein afrijden.
  • Nieuwe regionale normen zijn toegevoegd om meer wereldwijd geaccepteerde ontwerpen mogelijk te maken.
  • Een bibliotheek met blokken en arceringen voegt meer kleur toe en creëert aantrekkelijke tekeningen om te visualiseren hoe een parkeerterrein in het grotere locatie-ontwerp past.

PARKEERONTWERP

VERKEERSSTROOMPIJLEN
Voeg verkeersstroompijlen toe om de bewegingsrichting van voertuigen bij één- of tweerichtingsverkeer te bepalen.
UITGEBREIDE WEERGAVEOPTIES
Maak een keuze uit realistische lijnen, markeringen, pijlen, symbolen, trottoirbanden en een uitgebreide bibliotheek met CAD-blokken voor parkeerterreinen.
ONTWERP PARKEERTERREINEN BINNEN EEN OMGRENZING
Met ParkCAD ontwerpt u in luttele seconden een complete en optimale indeling van uw parkeerterrein in een vooraf gedefinieerd gebied. Afzonderlijke rijen kunnen ook worden gegenereerd op basis van lijnen, bochten of door eindpunten in te stellen.
ZONES ZONDER PARKEERVAKKEN
Definieer geometrische vormen waar binnen geen parkeervakken worden gegenereerd. Deze uitsluitingsgebieden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gebouwen of rijbanen te definiëren
INVALIDENPARKEERPLAATSEN
Voeg invalidenparkeerplaatsen toe op basis van richtlijnen en voertuigtypes, naar de behoeften van uw parkeerterrein. Ontvang up-to-date parkeervaktellingen en het aantal invalidenparkeerplekken, om er zeker van te zijn dat aan de regelgeving wordt voldaan.
ONDERSTEUNING VAN BOGEN
De grenzen van parkeerterreinen kunnen lijnen en bochten bevatten voor het maken van rijen en rijbanen, zodat gebruikers complexere parkeerscenario's kunnen simuleren.
DE INDELING VAN PARKEERTERREINEN OPTIMALISEREN
Bekijk welke indeling van de rijen het maximum aantal parkeerplaatsen oplevert binnen een vooraf gedefinieerd gebied. Kies uit een lijst met verschillende oplossingen. Bewaar en vergelijk verschillende versies en werk de beste indeling uit tot een gedetailleerd ontwerp.

RAPPORTAGE

BEWERKEN EN RAPPORTEREN
Selecteer groepen parkeerrijen en -plaatsen om het huidige aantal parkeervakken en het percentage en het aantal invalidenparkeerplaatsen te berekenen.
VISUALISEER VOERTUIGMANOEUVRES
Visualiseer voertuigmanoeuvres en bekijk hoe voertuigen het parkeerterrein oprijden, over de parkeerwegen rijden, de parkeervakken inrijden en het parkeerterrein afrijden.
HOEVEELHEDEN VOOR KOSTENRAMING
Lengtes, gebieden en hoeveelheden voor alle ParkCAD-objecten in de indeling kunnen worden berekend en gerapporteerd. Deze items kunnen dan een prijs worden toegewezen voor een kostenraming voor het project.

PARKEERTERREIN AANPASSEN

CREËER AANTREKKELIJKE PRESENTATIES
Gebruik realistische lijnen, markeringen, pijlen, symbolen en trottoirbanden uit een uitgebreide bibliotheek met CAD-blokken en arceringen voor parkeerterreinen.
EILANDBEWERKINGEN TOEVOEGEN
ParkCAD biedt nu de mogelijkheid om bepaalde bewerkingen (Beton, Landschap, Markeringen) toe te passen op standaardeilanden of aangepaste eilanden. Elke eilandbewerking wordt aan een eigen laag toegewezen en kan onafhankelijk worden gerapporteerd in ramingen van de bouwkosten.
MIDDENPADEN
Met deze functie is het mogelijk om onbenutte ruimte binnen de parkeerwegen te herverdelen over de middenpaden tussen de parkeerrijen, waardoor er ruimte ontstaat voor voetpaden of groenvoorzieningen.
AANGEPASTE PARKEERVAKKEN
Definieer en markeer op eenvoudige wijze speciale parkeervakken (bijvoorbeeld voor bezoekers, politie, taxi-/bushaltes, ingeleverde winkelwagens, enz.) en voorzie deze van unieke symbolen of aangepaste tekens. Deze parkeerplekken worden afzonderlijk van standaardparkeerplekken gerapporteerd om de locatie snel te kunnen evalueren.
EENVOUDIGE EDITING TOOLS
Met behulp van krachtige editing tools bent u minder tijd kwijt met het handmatig bijwerken van wijzigingen van de parkeerindeling. Met de functie 'Update Lot' kunt u de omvang van het parkeerterrein aanpassen, waarbij aangebrachte wijzigingen dynamisch worden behouden. Bovendien kan overtollige ruimte van rijbanen gelijkmatig over de rijen worden verdeeld.
PARKEEROPPERVLAK REDUCEREN
Met deze functie verwijdert u overbodige ruimte binnen het parkeerterrein en minimaliseert u het verharde oppervlak door de omtrekgrenzen van het perceel bij te werken. Hierdoor wordt de voetafdruk van het parkeerterrein gereduceerd. Hierdoor houdt u meer ruimte over voor bijvoorbeeld groenvoorzieningen.

SET-UP

REGIONALE ONTWERPRICHTLIJNEN
Met de regionale ontwerprichtlijnen zorgt u dat de voorschriften worden nageleefd. ParkCAD bevat de normen van een groot aantal landen, waaronder Nederland en België.
ONTWERP PARAMETERS
Gebruik de standaardinstellingen of stel de vereiste dimensies en afmetingen in voor de geometrie van parkeervakken, eilanden (vluchtheuvels), rijbanen en symbolen. Kies de regionale parkeerrichtlijnen en selecteer rechts of links rijdend verkeer.
DESIGN MANAGER
Opslaan, aanpassen en laden van meerdere ontwerpiteraties van een parkeerindeling in één tekening.
EIGENSCHAPPEN
Bepaal hoe het CAD-platform ParkCAD-objecten tekent door lagen/niveaus en kleuren aan te passen.