Startpagina > TASE > Een gepassioneerd team

Kwaliteit en Service op mensenmaat

TASE bestaat uit een team van 25 gepassioneerde professionals uit de bouwsector. Ze delen hun ervaring met het oog op één enkel doel: de klanttevredenheid.

Sinds de oprichting heeft onze onderneming een uitstekend imago opgebouwd en een vertrouwensrelatie ontwikkeld met haar klanten, partners en werknemers.

Dit imago en dit vertrouwen hebben we te danken aan onze bedrijfsfilosofie, die in zekere zin ons verhaal vertelt.

Daarom houden we bij ons werk steeds rekening met:

  • de kwaliteit van de dienstverlening en de oplossingen die we aanbieden
  • de behoeften van onze klanten en de klanttevredenheid
  • de bekwaamheid en de meerwaarde van ons team
  • de voortdurende bijscholing en blik op de ontwikkelingen in onze sector
  • de openheid en de transparantie van onze organisatie

Al deze elementen staan beschreven in onze trilogie MISSIE VISIE WAARDEN, de drie pijlers van onze onderneming.

Geëngageerde professionals

Bij TASE is de motivatie van een kandidaat niet zomaar een criterium voor aanwerving, het is meteen ook het belangrijkste.

Op dit moment bestaat TASE uit een team van 25 gepassioneerde professionals uit de bouwsector.

Door de ervaring van onze experten samen te voegen, kunnen we de dagelijkse werkzaamheden van onze klanten beter begrijpen en op elkaar afstemmen. Op die manier zorgen we ervoor dat de kennisoverdracht aangepast is aan de behoeften van de klant.

Alleen kunnen we niets, samen wordt alles mogelijk!

Het is belangrijk dat iedereen in ons team zich ten volle kan ontplooien in een aangename werksfeer en in perfecte verstandhouding met zowel het management als de collega’s. 

Het is ook van essentieel belang dat iedereen zich via opleiding kan blijven ontwikkelen zodat de vaardigheden die ze doorheen hun opdrachten hebben verworven, beter tot hun recht komen.

Op die manier wordt het talent van onze experten optimaal benut en ten dienste gesteld van onze klanten.

Ten slotte heeft elke werknemer een eigen rol en verantwoordelijkheid bij het bereiken van de doelstellingen van de onderneming.

Zorgzaamheid, luisteren, respect, autonomie, vrijheid en erkenning zijn allemaal factoren die bijdragen aan een gevoel van verbondenheid met TASE.