Startpagina > BIM > De rollen in BIM

Consultancydiensten op maat van elke BIM-rol

Ontdek op deze pagina onze beschrijvingen voor elk van de noodzakelijke rollen in het BIM-proces, deels geïnspireerd door de rollen die het WTCB voorstelt.

De rollen, taken en verantwoordelijkheden van BIM-professionals verschillen van organisatie tot organisatie en zelfs van projectfase tot projectfase. Daarom is het belangrijk deze voor elke fase van elk project te specificeren in het BIM-protocol (of het BIM-uitvoeringsplan). Afhankelijk van de omgang van het project kan eenzelfde persoon verschillende rollen opnemen. De deskundige consultants van TASE bieden dus een gerichte en gepersonaliseerde ondersteuning aan.

BIM Program Manager (Corporate BIM Manager)

De BIM Program Manager beheert het BIM-proces op bedrijfsniveau. Hij zorgt ervoor dat alles vlot verloopt tussen verschillende projecten door de inspanningen voor elk project tot een minimum te beperken.

Deze functie zorgt onder andere voor de ontwikkeling van de BIM-referentiedocumenten van het bedrijf, zoals sjablonen, bibliotheken en processen voor de verschillende gebruikssituaties. Dit gebeurt steeds in overleg met de betrokken afdelingen, eventueel bij de start van het pilootproject.

De BIM Program Manager leidt de BIM-werkgroep binnen het bedrijf en organiseert de ISO 19650 BIM-certificering indien van toepassing.

Het is een manager die samen met de rest van het management de BIM-visie van het bedrijf ontwikkelt en de middelen, het budget, de planning en de scope van BIM (doelstellingen en kwaliteit) binnen het bedrijf beheert.

BIM Process Manager (BIM Project Manager)

Voor elk project wordt een BIM Process Manager aangeduid die de contactpersoon is van de projectleider. Hij leidt het volledige BIM-proces op projectniveau en ondersteunt het projectteam om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt.

Hij stelt het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan op (waarbij hij, indien nodig, de referentiedocumenten van de organisatie aanpast aan de specificiteiten van het project). Hij zorgt met andere woorden voor de toepassing ervan.

Het is een manager die de middelen, het budget, de planning en de scope van BIM (doelstellingen en kwaliteit) voor het project beheert.

BIM-coördinator

Ter ondersteuning van de projectpartners zorgt de BIM-coördinator voor de algemene coördinatie tussen de BIM-deelmodellen van de verschillende disciplines.

De verantwoordelijkheden van de BIM-coördinator staan beschreven in het BIM-protocol. Bijvoorbeeld:

 • Hij controleert de verschillende BIM-deelmodellen,
 • organiseert en bewaakt de coördinatie van de verschillende BIM-deelmodellen en houdt de betrokken partijen op de hoogte van conflicten,
 • bewaakt en controleert de toepassing van de modelleerafspraken.

De BIM-coördinator heeft een algemene operationele rol en werkt nauw samen met de BIM Process Manager.

BIM Discipline Manager

Voor elke projectpartner wordt een BIM Discipline Manager aangeduid. Hij is de contactpersoon van de BIM Process Manager voor zijn specifieke discipline. 

De verantwoordelijkheden van de BIM Discipline Manager staan beschreven in het BIM-uitvoeringsplan. Bijvoorbeeld:

 • Hij zorgt voor de algemene kwaliteitscontrole van het BIM-proces en de naleving van de BIM-afspraken van het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan in zijn discipline.
 • Hij zorgt voor de communicatie en de coördinatie tussen de BIM Process Manager en de verschillende stakeholders in zijn discipline.
 • Hij coördineert de modellen van de discipline waarvoor hij verantwoordelijk is en stemt af met de modellen die door de andere leden van het projectteam worden aangeleverd en gedeeld.
 • Hij organiseert en rapporteert over de modelcontrole en detecteert conflicten bij de modellen binnen zijn discipline overeenkomstig de conflictbeheersingsprocessen.
 • Hij stelt de deelmodellen van zijn discipline ter beschikking voor de algemene coördinatie van de modellen,
 • creëert en controleert de vereiste BIM-modelextracten uit de disciplinemodellen, op basis van de lijst van leverbare extracten,
 • beheert de versies van de verschillende deelmodellen voor zijn eigen discipline.

BIM-modelleur

Binnen elke projectdiscipline worden een of meerdere BIM-modelleurs aangeduid. Zij ontwikkelen de BIM-modellen volgens de modelleerafspraken van het BIM-uitvoeringsplan.

Hun verantwoordelijkheden staan hierin beschreven. Bijvoorbeeld:

 • Hij ontwikkelt de deelmodellen voor zijn eigen discipline, volgens de modelleerafspraken van het BIM-uitvoeringsplan.
 • Hij informeert over de moeilijkheden bij het volgen van deze afspraken in de gebruikte software,
 • verwijst, indien nodig, naar deelmodellen van andere disciplines voor zijn modellering,
 • voegt de nodige informatie toe in zijn eigen BIM-modellen,
 • brengt in zijn eigen modellen wijzigingen aan die goedgekeurd zijn als gevolg van conflictoplossing of contractuele wijzigingen.

De BIM-modelleur past de bedrijfsafspraken toe, voor zover deze verenigbaar zijn met het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan van het project.

BIM Coach TASE

De BIM Coach is een vakman, architect of ingenieur. Hij beschikt over de nodige ervaring om een BIM-professional te begeleiden die zijn vaardigheden wil verbeteren, die af en toe hulp nodig heeft of die op een specifiek probleem botst dat hij niet alleen kan oplossen.

De BIM Coach biedt een gepersonaliseerd begeleidings- of leerprogramma aan op basis van zijn expertise in het vakgebied dat hij onderwijst.

BIM-instructeur

De BIM-instructeur is een BIM-expert die zijn kennis van standaard BIM-toepassingen en -processen deelt.

Alle BIM-technologieën en -processen komen aan bod. Op basis van wat de professional nodig heeft om te evolueren in zijn BIM-praktijk, helpt de BIM-instructeur hem bij het kiezen van de geschikte opleidingen. Hij organiseert ook demonstraties van BIM-gerelateerde toepassingen en materialen.

Of u nu vooruitgang wilt boeken, uw vaardigheden wilt verbeteren of gewoon op de hoogte wilt blijven, de TASE Academy® biedt een reeks opleidingen aan, face-to-face of online, algemeen of gericht.